Quicksilver 605 Pilot House

  • Produkt: Fritidsbåt
  • Märke: Quicksilver
  • Modell: 605 Pilot House
  • Tillverkare: Brunswick Marine EMEA
  • Tillverkningsland: Portugal/Polen
  • Enligt anmälan berörs 262 båtar

Beslut 2014-10-09

Båtens brister

Ett begränsat antal Quicksilver 605 HP har råkat ut för sprickor i den främre delen av skrovet. Sprickorna som rapporterats har uppstått av tryckpåkänningar i bottenpanelerna i den främre delen av båtbotten och även kompressionsskador i bottenbordläggningen på både babords och styrbords sida. 

Risknivå

Låg. Inga olyckor har rapporterats                

Konsumentinformation

Båtar med identifikationsnummer enligt länk nedan omfattas av återkallelsen. Om ni är innehavare av båt som berörs ska ni kontakta er återförsäljare. I Sverige har båtar levererats till Aktiebolaget Lerkils Båtvarv, Kode Marin & Maskin AB, Båt & Motor S.A. Svensson AB, Skåne Marin AB, Fritzens Maskin AB och Frodé Marina AB.

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!