Evinrude ICON

BRB (Bombardier Recreational Products) tillverkar bland annat Evinrude utombordsmotorer.

BRB har anmält att deras elektroniska reglagesystem ICON, som saluförs till utombordsmotorer med en effekt av 150 till 300 hästkrafter, kan ha ett monteringsfel. Felet kan leda till att reglagespaken lossnar.

Om du är ägare till en båt med ett ICON reglagesystem, kontakta din leverantör för kontroll/åtgärd.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!