Buster X

  • Modell: X
  • Tillverkare: Fiskars Inha Bruk Ab
  • Kända återförsäljare: Se separat lista
  • Tillverkarland: Finland
  • Tillverkningsår: 2007
  • Modellens serienummer: FI-BUSX0001H607 – FI-BUSX0637F707
  • Antal båtar tillverkade: 637
  • Båtens tillverkarkod: BUS

Båtens brister

Tillverkningsfel i bränslegivarpackningen. Detta kan leda till att packningen sväller kraftigt, blir skör och mister sin funktion. På grund av detta kan bränsle eventuellt läcka ut i båtens slag.

Risknivå

Hög. Vid bränsleläckage kan detta förorsaka risk för explosion samt brand.

Vad gör Transportstyrelsen

Kontaktar återförsäljare i Sverige för att de i sin tur ska kontakta ägare till nämnda fritidsbåtsmodell och informera om båtens brist samt kostnadsfritt byta ut bränslegivarens packning.

Konsumentinformation

Bristerna innebär omedelbar fara för person. Ägare till modellen Buster X bör omedelbart kontakta närmaste återförsäljare, även om man inte känner någon bensinlukt.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!