Jeanneau

  • Produkt: Fritidsbåtar
  • Tillverkare: S.P.B.I – CHANTIERS JEANNEAU
  • Märke: JEANNEAU
  • Beslut: 2014-10-17
  • Följande båtmodeller berörs: Merry Fisher 695 nr 822 t.o.m. nr 915, Merry Fisher 925 nr 233, 234, 243, 254, 264 t.o.m. nr 337, Prestige 32 nr 252, 289, 293, 294, 298, 301, 303, 305, 309 t.o.m. nr 349, Prestige 34 S nr 214, 221, 246, 250, 254, 257, 263, 265, 270, 271 t.o.m. 335, Prestige 36 nr 302, 303, 305, 308, 313, 314, 320, 321, 323 t.o.m. nr 362
  • Enligt anmälan berörs 421 båtar.
  • Tillverkningsland: Frankrike

Båtarnas brister

Tillverkaren har inte uppmärksammat att ISO-standarden beträffande brandsläckning har justerats beträffande kravet på brandsläckningssystem för motorrum vilket medfört att båtarna inte har utrustats med den typ av brandsläckningssystem som krävs.

Risknivå

Låg. Inga olyckor har rapporterats.

Konsumentinformation

Om ni är innehavare av en av de berörda båtarna så ombedes ni att kontakta er återförsäljare för att få problemet åtgärdat.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!