Den säkra hamnen

Det finns ett behov av att öka säkerheten i hamnarna. Analyser visar att många skadar sig i samband med hopp mellan båt och brygga.

Fler seglare omkommer i hamn än vid segling och ibland kolliderar båtar med fasta föremål (till exempel bropelare, dykdalber, stålbojar) i hamnarna. Det leder nästan varje år till dödsolyckor.

Varje hamnförvaltare bör därför tänka igenom vilka risker som kan finnas inom hamnområdet och vad man kan göra för att minska dem. Det kan till exempel handla om att ta bort onödiga faror, markera med färg eller sätta upp reflexer och fasadbelysning. Det finns också rekommendationer om räddningsste­gar i hamnar och arrangemang som underlättar klivet mellan båten och bryggan.

Den säkra hamnen - idéskiss
Klicka på bilden för att se den i större format.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!