Lotspliktsguiden

Om ett fartyg är lotspliktigt måste befälhavaren anlita en lots. Med hjälp av Transportstyrelsens e‑tjänst Lotspliktsguiden kan du ta reda på om ett fartyg är lotspliktigt i olika farleder och områden i Sverige. Guiden omfattar samtliga svenska lotsleder.

Fartyget, lasten och farvattnet är avgörande

Lotspliktsguiden innehåller ett antal frågor som ska besvaras, om fartygets storlek och konstruktion, om lastens art, och i vilket farvatten fartyget ska framföras. Det är dessa faktorer som avgör om ett fartyg är lotspliktigt.

Med hjälp av lotspliktsguiden kan du också ta reda på om ett fartyg är lotspliktigt när det framförs utanför en lotsled men på svenskt inre vatten, och om lots måste anlitas på ett fartyg som bogserar en annan enhet.

Lotspliktsguiden  

Regler för lotsplikt

Lotspliktsguiden är ett hjälpmedel för den som vill veta om ett fartyg är lotspliktigt, men det är alltid aktuella regler för lotsplikten som styr, de finns i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2022:94) om lotsning.

Har du frågor om lotsplikt och lotspliktguiden kan du mejla till

sjotrafik@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!