Registrering och handläggningstid

Följ dessa tips och råd angående registrering för att din handläggning ska gå så snabbt och smidigt som möjligt.

Vi rekommenderar att du gör din anmälan på Mina sidor för sjömän. Där kan du följa ditt ärende hos Transportstyrelsen.

Logga in på Mina sidor 

På sidan framgår även inrapporterad sjötjänstgöring på svenska fartyg, sjömannens giltiga behörigheter med mera.

Handläggningstid

Handläggningstiden för ett behörighetsärende är normalt cirka 2 veckor.

Transportstyrelsen utfärdar årligen cirka 8 000 behörigheter/certifikat. Under vissa perioder, t.ex. vid skolslut, är belastningen mycket hög, och handläggningstiderna kan då bli betydligt längre.

Om du undrar över exempelvis när din behörighet är klar är det önskvärt att du följer upp det på sjömanswebben eller skickar din fråga via mejl till sjofart.behorighet@transportstyrelsen.se.

På så sätt undviker vi att handläggarna lägger allt för mycket tid på telefonfrågor och kan istället ägna sig åt att arbeta med ärendena.

Vid de tillfällen då handläggningstiden överstiger tre veckor kan Transportstyrelsen i enstaka fall ge förtur till ett visst ärende om det finns särskilda skäl.

Detta kan ske endast efter kontakt med en behörighetshandläggare. För snabb kontakt, och framför allt rätt kontakt, ska en sådan begäran göras via sjofart.behorighet@transportstyrelsen.se.

Relaterad information