Sjöförklaring

När något hänt med ett fartyg eller ombord på ett fartyg ska i vissa fall en sjöförklaring hållas. Det är en faktainsamling och vittnesupptagning om vad som inträffat.

 En sjöförklaring ska till exempel hållas vid en:

  • förlust av eller skada på ett fartyg
  • förlust av eller skada på fartygets last
  • olyckshändelse eller dödsfall som drabbat besättning eller annan person ombord på fartyget.

Det är normalt befälhavaren som initierar en sjöförklaring, men i vissa fall redaren, lastägaren eller Transportstyrelsen (som är tillsynsmyndighet).

Syftet med en sjöförklaring är att reda ut vad som hände och varför (om det är möjligt).

Transportstyrelsen medger regelmässigt undantag från att hålla sjöförklaring om information tillhandahålls på annat sätt, till exempel genom blanketten Rapport om sjöolycka.

Utredning sker på plats

Utredningen sker genom förhör med fartygets befälhavare och de medlemmar av besättningen och andra personer som antas kunna lämna någon upplysning i saken. Handlingar eller föremål som antas kunna tjäna till upplysning skall granskas. I den mån det kan antas främja utredningen skall syn hållas på fartyget eller den plats där händelsen inträffat.

Tingsrätt som utsetts till sjörättsdomstol

Sjöförklaring i Sverige hålls av en tingsrätt som utsetts att vara sjörättsdomstol. Vid sammanträde för sjöförklaring skall rätten bestå av en lagfaren domare som ordförande och två personer med kunskap om och erfarenhet av sjöfart som bisittare.

Vid en sjöförklaring avkunnas inga domar, däremot upprättas ett sjöförklaringsprotokoll.

Sjöförklaring hålls vid den sjörättsdomstol som ligger närmast olycksplatsen eller närmast rederiets hemort, se karta över sjörättsdomstolarna.

Sjöförklaring utomlands

Sjöförklaring kan också hållas utomlands på den svenska utlandsmyndighet som fått bemyndigande av utrikesdepartementet.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!