Transportkrav för skadliga flytande ämnen

Här hittar du en lista över skadliga flytande ämnen och minikrav för transport av dessa.

Kapitel 17 i IBC-koden innehåller en lista över skadliga flytande ämnen och minimitransportkrav för dessa. Transportkraven grundar sig på GESAMP:s riskprofiler och bestämmelser i annex II till MARPOL-konventionen och omfattar:

 • föroreningskategori
 • risker (säkerhets- och föroreningsrisk)
 • typ av fartyg
 • typ av lasttank
 • tankventilation
 • kontroll av tank för att förhindra miljöskador
 • elektrisk utrustning
 • pejling
 • gaskontroll
 • brandskydd
 • nödutrustning
 • särskilda driftskrav

Kapitel 18 i IBC-koden innehåller en lista över produkter där kraven som ställts i IBC-koden inte tillämpas.

Transportstyrelsen samarbetar med svensk industri för att utarbeta transportkrav att inkluderas i IBC-koden för vissa nya skadliga flytande ämnen som ska transporteras till sjöss.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!