Internationella koder

Här hittar du internationella koder som tillämpas vid transport av kemikalier i bulk samt anvisningar för sjönäringen.

 Internationella koder

IBC-koden, The International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk, antagen av IMO genom resolution MEPC.19(22)

BCH-koden, The Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk, antagen av IMO genom resolution MEPC.20(22)

IGC-koden, The International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk, antagen av IMO genom resolution MSC.5(48)

GC-koden, The Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk, antagen av IMO genom resolution A.328 (IX),
Obs! Vissa flytande ämnen med låg kokpunkt transporteras till sjöss kylda i gastankfartyg. IMO:s anvisningar.

Guidelines and recommendations

Revised Guidelines for the Provisional Assessment of Liquid Substances Transported in Bulk (MEPC.1/Circ.512, daterat den 16 maj 2006)

Guidelines for the development of shipboard marine pollution emergency plans for oil and/or Noxious Liquid Substances (adopted by IMO Resolution MEPC.85(44) as amended by Resolution MEPC.137(53)

Guidelines for the transport and handling of limited quantities of hazardous and noxious liquid substances in bulk on offshore support vessels (LHNS Guidelines. Resolution A.673(16))

Recommendations on the Safe Transport of Dangerous Cargoes and Related Activities in Port Areas (MSC/Circ.675).

Sjöfartsnäringen anvisningar

International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals (ISGOTT, Fifth Edition)

Tanker Safety Guide Chemicals (Third Edition).

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!