Svensk lagstiftning och föreskrifter

Lag, förordning, föreskrift Beskrivning
Lag (2016:96) om fritidsbåtar och vattenskotrar  

Förordningen (2016:98) om fritidsbåtar och vattenskotrar

 
Lag (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll Genom denna lag meddelas bland annat bestämmelser om den CE-märkning som ska ske av vissa produkter.
Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:5) om fritidsbåtar och vattenskotrar  Enligt lag ska tillverkare och importörer se till att vissa produkter uppfyller angivna krav i Transportstyrelsens föreskrifter om fritidsbåtar och vattenskotrar. Dessa produkter ska också vara provade och CE-märkta.
Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2019:46) om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:5) om fritidsbåtar och vattenskotrar. Föreskriften förtydligas genom att nu uttryckligen ange att försäkran om överensstämmelse i förekommande fall ska innehålla en uppgift om att produkten överensstämmer med den typ som beskrivs i EU-typintyget.