Fritidsbåtsdirektivet

Länkar till gällande fritidsbåtsdirektiv:

Förklaring och tolkningshjälp av direktivet

Till 2013 års direktiv saknas förklaringar och tolkningshjälp. Det finns dock för en äldre version av direktivet, vilket kan ge viss vägledning för de grundläggande kraven:

Vad är ett direktiv?

Ett direktiv är en uppmaning till EU:s medlemsländer att införliva regler i respektive länders lagstiftning. I Sverige införlivas reglerna genom lag, förordning och föreskrifter.