Försäkran om överensstämmelse

När kraven för CE-märkningen är uppfyllda och den tekniska dokumentationen är på plats är det dags att skriva på en "försäkran om överensstämmelse". Det är en försäkran som intygar att du som båttillverkare uppfyllt kraven för CE-märkning.

Vad ska ingå i försäkran

En Försäkran om överensstämmelse ska innehålla:

  • information om den specifika produkten,
  • en lista på de standarder som tillverkaren använt för att kontrollera att kraven är uppfyllda.

Listan över standarder kan hämtas från den tekniska dokumentationen. Ange standarderna inklusive utgivningsår, till exempel EN ISO 16180:2013. Det är inte tillåtet att använda en äldre, indragen version av en standard.

Skriv under en försäkran

Försäkran ska vara underskriven av tillverkaren som på så vis försäkrar att de väsentliga kraven är uppfyllda. Fyll i och skriv under blanketten:

Försäkran om överensstämmelse för konstruktion,  tillverkning och buller (båt och vattenskoter)

Språk på försäkran

Om båten, vattenskotern, motorerna eller annan utrustning säljs i Sverige ska dokumentet för försäkran finnas på svenska. Vid försäljning i ett annat land gäller det landets bestämmelser om språk. Den engelskspråkiga motsvarigheten till "försäkran om överrensstämmelse" heter "Declaration of Conformity".

Försäkran om överensstämmelse för utrustning och motorer

En särskild försäkran om överensstämmelse ska fyllas i för dessa motorer. Försäkran ska omfatta både avgaskrav och bullerkrav. Kraven ska vara angivna i instruktionsboken till motorn. Båttillverkaren behöver bara följa motortillverkarens anvisningar och de övriga huvudsakliga kraven för att han ska kunna upprätta en försäkran om överensstämmelse för båten.

Försäkran om överensstämmelse för utombordsmotorer och motorer med inu-drev och inbyggt avgassystem

En särskild försäkran om överensstämmelse ska fyllas i för dessa motorer. Försäkran ska omfatta avgaskraven. För en båt med sådan motor måste båttillverkaren själv i sin försäkran om överensstämmelse visa hur båten uppfyller bullerkraven tillsammans med övriga grundläggande krav samtidigt som motortillverkarens anvisningar följts. Båtens försäkran om överensstämmelse omfattar därmed även bulleregenskaperna.

Försäkran om överensstämmelse för motorer utan inbyggt avgassystem

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!