Skyldigheter

Som importör ska du se till att produkter CE-märkts korrekt innan de släpps ut på marknaden.

Säkerställ att CE-märkningen är korrekt utförd

Importörer ska säkerställa att tillverkaren uppfyllt sina skyldigheter rörande CE-märkning innan produkter släpps ut på marknaden.

Skylta icke CE-märkta produkter på mässor

Produkter som inte är CE-märkta får visas på mässor och liknande om en skylt tydligt anger att produkten inte uppfyller gällande krav. Det ska också framgå att den inte kommer att tillhandahållas på marknaden eller tas i bruk förrän produkten uppfyller kraven.

Visning av produkter

Bedriv skadeförebyggande arbete 

Importörer har en skyldighet att bedriva ett skadeförebyggande arbete.  Du har som importör skyldighet att bedöma risker och följa upp produktklagomål och vidta de åtgärder som behövs så att felaktiga eller farliga produkter inte kommer ut på marknaden. Du ska informera distributörerna om något är fel och återkalla eller dra tillbaka produkterna.

En viktig uppgift är att anmäla om farliga produkter till Transportstyrelsen och att meddela tillverkaren.

Anmäl farliga produkter

Bevara dokumentation i tio år

En importör ska i tio år bevara dokumentation som spårar varornas ursprung och anger vem de levererats till. Under samma tidsperiod ska importören kunna uppvisa en kopia av Försäkran om överensstämmelse och på begäran se till att Transportstyrelsen får tillgång till den tekniska dokumentationen.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!