Bygga om eller reparera fritidsfartyg över 24 meter

Generellt gäller att fartyget inte ska bli mindre säkert efter en ombyggnad eller en reparation.

Om du förändrar fartyget eller dess användning tillämpar man vanligen gällande regler för ombyggda delar och fartygets intaktstabilitet. Dessa förändringar kan exempelvis vara

  • fartyg byter art (till exempel lastfartyg till passagerarfartyg)
  • fartyget görs längre, bredare eller högre
  • fartyget tar mer last eller passagerare.

Innan man börjar att bygga om, reparera eller ändra passagerarantal, fartområde eller lastkapacitet ska en anmälan om ombyggnad av fartyg/ändring av certifikat skickas in till Transportstyrelsen. När Transportstyrelsen fått en sådan anmälan görs en bedömning av ombyggnadens/reparationens omfattning och behovet av ett eventuellt ombyggnadsmöte. Nästa steg i processen är att Transportstyrelsen fastställer formerna för ombyggnaden/reparationen-processen, exempelvis regelverk och standarder som ska tillämpas, bedömning av riskanalyser, kontroller som ska genomföras, dokumentation som ska upprättas etcetera.

Ombyggnad, reparation eller ändring av certifikat

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!