Fritidsfartyg över 24 meter

Ett fritidsfartyg med en skrovlängd som överstiger 24 meters skrovlängd ska ha ett certifikat. Det finns ett undantag från certifikatsplikten som gäller fritidsfartyg som är registrerade i Sverige före 1 juni 2017. Om dessa fartyg har en skrovlängd som överstiger 24 meter och en bruttodräktighet mindre än 100 behöver de inte ha certifikat. Fartyg som ligger stadigvarande förtöjda och som inte används till sjöfart omfattas inte av dessa krav.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!