Fritidsfartyg över 24 meter

Ett fritidsfartyg med en skrovlängd som överstiger 24 meter ska ha certifikat. Det finns ett undantag från certifikatsplikten som gäller fritidsfartyg som är registrerade i Sverige före 1 juni 2017. Om dessa fartyg har en skrovlängd som överstiger 24 meter och en bruttodräktighet mindre än 100 behöver de inte ha certifikat. Fartyg som t.ex. används som bostad och som ligger förtöjda vid en kaj omfattas inte av dessa krav utan de författningar som gäller på land.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!