Remissammanställning av förslag till ändring av allmänna råd i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2021:122) om egenskapskrav för vägar, gator, spårvägar och tunnelbanor (byggregler)

2024-06-11

Remisstiden är slut för vår remiss med diarienummer TSF 2022-133.

Remissmaterial

Remissammanställning och ny författning

Remissammanställning av inkomna synpunkter

Ta del av den nya författningen:

TSFS 2024:41, Beslut om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2021:122) om egenskapskrav för gato, vägar, spårvägar och tunnelbanor (byggregler). 

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:

Marie Malmelnus, utredare
E-post: marie.malmenius@transportstyrelsen.se
010-495 56 65