Remiss av förslag om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

2023-10-23

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 22 december 2023.
Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2020-99 i ert svar.

Remissmaterial

Remissvar

Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget och konsekvensutredningen. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 22 december 2023.
Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2020-99 i svaret.

Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till:

vag@transportstyrelsen.se

eller till

Transportstyrelsen
Väg och järnväg
Box 267
781 23 Borlänge

Kontakt

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:

E-post: Foreskriftersyn@transportstyrelsen.se

Telefon: 0771-503 503