TSFS 2024:8
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om introduktionsflygningar

I dessa föreskrifter finns bestämmelser om introduktionsflygningar som kompletterar kommissionens förordning (EU) nr 965/2012 av den 5 oktober 2012 om tekniska krav och administrativa förfaranden i samband med flygdrift enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 och vid introduktionsflygningar med sådana flygplan och helikoptrar som anges i artikel 6.4a i kommissionens förordning (EU) nr 965/2012 och i 1 § första stycket Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2021:103) om icke-kommersiell verksamhet med vissa flygplan och vissa helikoptrar. Introduktionsflygningar får inte utföras med sådana luftfartyg som anges i 6 § Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2021:103) om icke-kommersiell verksamhet med vissa flygplan och vissa helikoptrar.

Grundform

TSFS 2024:8

I kraft 2024-06-01. PDF 149 kB