TSFS 2023:69
Transportstyrelsens tillkännagivande av Eurocontrols beslut om undervägsavgifter inom svenskt luftrum och beslut om dröjsmålsränta

I detta tillkännagivande framgår Eurocontrols beslut om undervägsavgifter inom svenskt luftrum och beslut om dröjsmålsränta.

Grundform

TSFS 2023:69

I kraft 2024-01-01. PDF 163 kB