LFS 2008:21
Luftfartsstyrelsens föreskrifter om kompletterande flygarbetstidsregler

Dessa föreskrifter ska tillämpas av varje operatör som har ett svenskt drifttillstånd (AOC) i enlighet med förordning (EEG) nr 3922/91 bilaga III (EU-OPS) för kommersiella flygtransporter med flygplan, vid planering och beräkning av tid för flygtjänstgöring, tjänstgöring och vila för operatörens besättningsmedlemmar.

Grundform

LFS 2008:21

I kraft 2008-03-01. PDF 161 kB

Ändringar

LFS 2008:33

I kraft 2008-07-01. PDF 39 kB.

Ändr. 8-13, 18 och 20 §§.

TSFS 2023:68

I kraft 2024-01-15. PDF 122 kB.

Ändr. 1, 3 och 21 §§.