TSFS 2023:50
Transportstyrelsens föreskrifter om transport till sjöss av fast gods i bulk (IMSBC-koden)

Föreskriften införlivar den internationella IMSBC-koden (The International Solid Bulk Cargoes Code). Denna kod reglerar hur transport till sjöss får ske av fast gods i bulk, inklusive regler om de fartyg som används. Reglerna omfattar flera områden, bl.a. stabilitet, brandskydd, styrning av temperatur i lastutrymmen, lastsäkring, skyddsutrustning, utbildning och beredskapsplaner.

Grundform

TSFS 2023:50

I kraft 2023-12-01. PDF 7808 kB