TSFS 2021:11
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om motorcyklar som tagits i bruk och släpvagnar till dessa

Dessa föreskrifter innehåller närmare bestämmelser om fordons beskaffenhet och utrustning enligt avgasförordningen (2011:345) och fordonsförordningen (2009:211). Föreskrifterna ska tillämpas på motorcyklar som tagits i bruk, vilket även innefattar motorcyklar med sidvagn. Föreskrifterna ska också tillämpas på släpvagnar som används till motorcyklar.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2021:11

I kraft 2021-10-01. PDF 787 kB

Ändringar

TSFS 2023:47

I kraft 2023-10-01. PDF 127 kB.

Ny paragraf 5 kap. 17 § och ny rubr. närmast före 5 kap. 16 §.

Rättelser

TSFS 2021:11

PDF 117 kB.

Rättelsen avser tabellen i 1 kap. 6 § och innebär att den upphöjda tvåan ändrats till en asterisk i tredje strecksatsen i raden Kategori L3e-A2.