TSFS 2023:43
Transportstyrelsens föreskrifter om utrustning som inte ska räknas in i fordonsbredden och fordonslängden

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser enligt 4 kap. 16 § andra stycket och 17 c § andra stycket trafikförordningen (1998:1276) om utrustning som inte ska räknas in i fordonsbredden eller fordonslängden.

Grundform

TSFS 2023:43

I kraft 2023-09-15. PDF 114 kB