TSFS 2020:80
Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd

Föreskrifterna för luftfartsskyddet innehåller krav på de åtgärder som ska vidtas för att skydda den civila luftfarten mot olagliga handlingar. Föreskrifterna omfattar flygplatser, flygföretag, fraktagenter, flygtrafiktjänsten, EDD-företag, validerare, instruktörer och säkerhetsgodkända leverantörer av förnödenheter.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2020:80

I kraft 2021-01-01. PDF 531 kB

Ändringar

TSFS 2021:29

I kraft 2021-05-01. PDF 211 kB.

Upph. 19 kap. 14 §; ändr. 1 kap. 14 och 16 §§, 2 kap. 2, 4, 13, 14, 16, 25 och 27 §§, 4 kap. 4 och 10 §§, 5 kap. 3, 12, 13, 14, 23, 27, 30, 32 och 33 §§, 6 kap 3 §, 7 kap. 10 §, 8 kap. 11 och 17 §§, 13 kap. 7 och 20 §§, 16 kap. 16 §, 17 kap. 4, 8, 18 och 20 §§, 18 kap. 2 och 3 §§, 19 kap. 2, 4 och 13 §§ och bilaga 6 och rubriken närmast före 17 kap. 18 §; ny 16 kap. 16 a och 33 a §§ samt 18 kap. 11 a § och rubriker närmast före 16 kap. 16 a och 33 a §§ samt 18 kap. 11 a §.

TSFS 2022:104

I kraft 2023-01-01. PDF 215 kB.

Upph. 4 kap. 11 § och 13 kap. 24 §; ändr. 1 kap. 5, 9, 14–16 §§, 2 kap. 1, 2, 5, 6 och 30 §§, 4 kap. 3, 4, 7, 9 och 10 §§, 5 kap. 12, 13, 20, 21 och 26 §§, 6 kap. 1 och 2 §§, 8 kap. 10 §, 10 kap. 2 och 3 §§, 11 kap. 7 och 9 §§, 12 kap. 29 och 38 §§, 14 kap. 3, 12 och 14 §§, 16 kap. 4, 5, 19, 20, 35 och 36 §§, 17 kap. 3, 4, 6 och 20 §§, 18 kap. 2 och 3 §§, 19 kap. 7, 9, 11, 18, 19, 25 och 29 §§ och bilaga 3 och 5; ny 8 kap. 17 a § och 18 kap. 3 a §.

TSFS 2023:4

I kraft 2023-03-01. PDF 134 kB.

Ändr. 5 kap. 20 § och bilaga 8.

TSFS 2023:38

I kraft 2023-08-01. PDF 213 kB.

Upph.12 kap. 32 § och 19 kap. 13 §; ändr. 1 kap. 5 och 16 §§, 2 kap. 13 §, 5 kap. 12 §, 11 kap. 3 §, 12 kap. 13 och 29–31 §§, 13 kap. 7 §, 14 kap. 14 §, 16 kap. 5, 8, 10, 20, 23 och 25 §§, 17 kap. 3, 4, 8 och 13 §§, 18 kap. 3 §, 19 kap. 2, 12, 29, 41 och 42 §§ samt bilaga 6; ny rubr. närmast före 19 kap. 42 §.

Rättelser

TSFS 2021:29

PDF 131 kB.

Rättelsen avser ingressen och de två förekomsterna av 18 kap 11 a § som ska vara 19 kap. 11 a § i den tredje delssatsen.