TSFS 2021:118
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om prov i yrkeskunnande för taxitrafik

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om det yrkeskunnande och om det prov i yrkeskunnande som avses i taxitrafiklagen (2012:211). Föreskrifterna gäller även det kontrollprov som avses i 2 kap. 6 § andra stycket taxitrafikförordningen (2012:238).

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2021:118

I kraft 2022-11-01. PDF 178 kB

Ändringar

TSFS 2023:34

I kraft 2023-09-01. PDF 146 kB.

Ändr. 1 kap. 2 §, 2 kap. 15 och 17 §§; ny 2 kap. 19 § och rubrik närmast före 2 kap. 19 §.