TSFS 2016:47
Transportstyrelsens föreskrifter om teknisk utrustning hos redovisningscentraler för taxitrafik

Föreskrifterna innehåller bestämmelser om de krav som ska uppfyllas av den tekniska utrustning som ska certifieras för att användas i redovisningscentralens verksamhet, samt krav på tillverkare av sådan utrustning.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2016:47

I kraft 2017-01-01. PDF 1128 kB

Ändringar

TSFS 2020:6

I kraft 2020-09-01. PDF 350 kB.

Ändr. 1 kap. 1–3 §§, 3 kap. 16 §, 4 kap. 1 § och bilaga 1.

TSFS 2023:26

I kraft 2023-09-01. PDF 438 kB.

Ändr. 1 kap. 2 och 3 §§, 3 kap 8-10, 12 och 16-18 §§, bilaga 1 och 2-4; ny rubrik närmast före 3 kap. 14 § och ny bilaga 1 a.