2023

71 författningar.
TSFS 2023:62
Luftfart, Järnväg, Vägtrafik, Sjöfart
I kraft 2024-01-01
TSFS 2023:50
Sjöfart , Transport av last
I kraft 2023-12-01
TSFS 2023:49
Luftfart , OPS
I kraft 2023-11-01
TSFS 2023:2
Vägtrafik
I kraft 2023-02-01 Upphävd 2024-02-01 genom TSFS 2024:1