TSFS 2024:1
Transportstyrelsens föreskrifter om utlämnande av körkort

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om utlämnande av körkort och hantering av körkort vid utlämningsställen. Föreskrifterna innehåller även bestämmelser om vilka företag som får utföra identitetsprövning och även i övrigt medverka i samband med att körkort lämnas ut enligt 8 kap. 3 § körkortsförordningen (1998:980).

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2024:1

I kraft 2024-02-01. PDF 1439 kB

Ändringar

TSFS 2024:6

I kraft 2024-03-01. PDF 150 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2024:7

I kraft 2024-04-01. PDF 160 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2024:20

I kraft 2024-05-01. PDF 156 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2024:39

I kraft 2024-06-01. PDF 169 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2024:46

I kraft 2024-07-01. PDF 154 kB.

Ändr. bilagan