TSFS 2022:99
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om undantag från bestämmelser om passagerare i bil, släpvagn och efterfordon

Dessa föreskrifter innehåller undantag från bestämmelser som rör färd med passagerare i bil enligt 4 kap. 6 § första stycket trafikförordningen (1998:1276). Föreskrifterna innehåller också undantag från krav på lämplighetsbesiktning i 5 kap. 1 § fordonsförordningen (2009:211) för fordon som används för tillfälliga korta persontransporter.

Grundform

TSFS 2022:99

I kraft 2023-01-01. PDF 157 kB