TSFS 2021:59
Transportstyrelsens allmänna råd om tunnelkategori B–E

Dessa allmänna råd avser tillämpningen av 10 kap. 1 § tredje stycket och 3 kap. 83 b–83 e §§ trafikförordningen (1998:1276).

Grundform

TSFS 2021:59

I kraft 2021-08-30. PDF 82 kB