TSFS 2021:7
Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2021:7) om utlämnande av körkort

Författningen upphävd 2022-02-01 genom TSFS 2022:2

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om utlämnande av körkort och hantering av körkort vid utlämningsställen. Föreskrifterna innehåller även bestämmelser om vilka företag som får utföra identitetsprövning och även i övrigt medverka i samband med att körkort lämnas ut enligt 8 kap. 3 § körkortsförordningen (1998:980).

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2021:7

I kraft 2021-02-01. PDF 388 kB

Ändringar

TSFS 2021:21

I kraft 2021-03-01. PDF 179 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2021:27

I kraft 2021-04-01. PDF 134 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2021:31

I kraft 2021-05-01. PDF 133 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2021:42

I kraft 2021-06-01. PDF 129 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2021:53

I kraft 2021-07-01. PDF 133 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2021:57

I kraft 2021-08-01. PDF 124 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2021:60

I kraft 2021-09-01. PDF 155 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2021:65

I kraft 2021-10-01. PDF 138 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2021:68

I kraft 2021-11-01. PDF 149 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2021:114

I kraft 2021-12-01. PDF 146 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2021:128

I kraft 2022-01-01. PDF 137 kB.

Ändr. bilagan.