TSFS 2010:72
Transportstyrelsens föreskrifter om utseende och anmälan av organisation för Transportstyrelsens räkning som teknisk tjänst

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser för den som vill bli utsedd och anmäld som teknisk tjänst till Europeiska unionen för att utföra eller övervaka provningar enligt uppräknade ECE-reglementen och EG-direktiv för Transportstyrelsens räkning inom fordonsområdet enligt fordonsförordningen (2009:211). Med provning avses i dessa föreskrifter även verksamheter som rör kontroll av tillverkningsprocesser.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2010:72

I kraft 2010-04-29. PDF 32 kB

Ändringar

TSFS 2021:33

I kraft 2021-09-01. PDF 116 kB.

Ändr. 1 kap. 1 och 2 §§ samt 3 kap. 6 §.