TSFS 2021:126
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om säkerheten vid forsränning

Dessa föreskrifter ska tillämpas vid kommersiell forsränning i Sverige. Forsränningsföretag som bedriver forsränning där endast två eller färre passagerare medföljer per båt, UFF, kanot eller annat liknande flythjälpmedel kan som alternativ till dessa föreskrifter välja att tillämpa annan vedertagen branschstandard om säkerhet vid forsränning.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2021:126

I kraft 2022-03-01. PDF 304 kB

Rättelser

TSFS 2021:126

PDF 147 kB.

4 kap. 8 § är 4 kap. 6 §.