TSFS 2022:2
Transportstyrelsens föreskrifter om utlämnande av körkort

Författningen upphävd 2023-02-01 genom TSFS 2023:2

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om utlämnande av körkort och hantering av körkort vid utlämningsställen. Föreskrifterna innehåller även bestämmelser om vilka företag som får utföra identitetsprövning och även i övrigt medverka i samband med att körkort lämnas ut enligt 8 kap. 3 § körkortsförordningen (1998:980)

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2022:2

I kraft 2022-02-01. PDF 526 kB

Ändringar

TSFS 2022:11

I kraft 2022-03-01. PDF 132 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2022:15

I kraft 2022-04-01. PDF 127 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2022:18

I kraft 2022-05-01. PDF 128 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2022:51

I kraft 2022-06-01. PDF 134 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2022:78

I kraft 2022-07-01. PDF 124 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2022:80

I kraft 2022-08-01. PDF 133 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2022:88

I kraft 2022-09-01. PDF 119 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2022:90

I kraft 2022-10-01. PDF 140 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2022:91

I kraft 2022-11-01. PDF 122 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2022:102

I kraft 2022-12-01. PDF 117 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2022:108

I kraft 2023-01-01. PDF 118 kB.

Ändr. bilagan.