TSFS 2021:1
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tillfälligt undantag från krav på närvaro i utbildningslokal vid introduktionsutbildning, fjärrundervisning

Författningen upphävd 2021-10-01 genom TSFS 2021:1

Dessa föreskrifter och allmänna råd innehåller tillfälligt undantag från krav på närvaro i utbildningslokal vid introduktionsutbildning.

Grundform

TSFS 2021:1

I kraft 2021-01-15. PDF 150 kB

Ändringar

TSFS 2021:47

I kraft 2021-07-01. PDF 97 kB.

Fortsatt giltighet till och med den 30 september 2021 av TSFS 2021:1.