TSFS 2020:26
Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2020:26) om tillfälligt förlängd period för prov i yrkeskunnande för yrkesmässig trafik

Författningen upphävd 2022-05-21 genom TSFS 2020:26

Dessa föreskrifter innehåller tillfälligt förlängd period för prov i yrkeskunnande för yrkesmässig trafik.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2020:26

I kraft 2020-05-04. PDF 215 kB

Ändringar

TSFS 2020:61

I kraft 2020-10-01. PDF 276 kB.

Ändr. 1 §.

TSFS 2021:28

I kraft 2021-05-01. PDF 114 kB.

Ändr. 1 §.