TSFS 2019:4
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om maskininstallation, elektrisk installation och periodvis obemannat maskinrum

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om maskininstallation, elektrisk installation och periodvis obemannat maskinrum på fartyg som omfattas av krav på internationellt säkerhetscertifikat.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2019:4

I kraft 2019-03-01. PDF 1004 kB

Ändringar

TSFS 2019:59

I kraft 2019-08-01. PDF 105 kB.

Ändr. 2 kap. 2 §.

TSFS 2021:101

I kraft 2021-12-01. PDF 196 kB.

Ändr. 1 kap. 5 §, 12 kap. 1, 8, 11 och 22 §§, 18 kap. 7 § samt bilaga 1.