TSFS 2019:126
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om flygtrafikledningstjänst (ATS)

Dessa föreskrifter ska tillämpas när flygtrafikledningstjänst för civil och militär luftfart utövas.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2019:126

I kraft 2020-01-02. PDF 453 kB

Ändringar

TSFS 2021:129

I kraft 2022-01-27. PDF 289 kB.

Upph. 3 kap. 3 och 9 §§, 4 kap. 9, 17, 35, 46, 48–50, 52–57, 59, 61–67 §§, 5 kap. 20, 53–55 §§, 6 kap. 1 § och 7 kap. 1 §; utgår rubr. närmast före 4 kap. 9, 46, 48 och 49 §§; ändr. 1 kap. 1, 3 och 4 §§, 3 kap. 1, 4, 5 och 15 §§, 4 kap. 1, 2, 8, 30, 31, 33, 44, 47 och 51 §§, 5 kap. 11, 14, 21, 25, 28, 29, 34–37, 39, 45, 46, 52, 63–65 och 67 §§, 7 kap. 2, 3, 6 och 7 §§ samt rubrikerna närmast före 5 kap. 52 §; ändr. rubr. närmast före 5 kap. 43 §; fyra nya paragrafer, 1 kap. 1 a §, 5 kap. 14 a § och 45 a–b §§, nya rubr. närmast före 5 kap. 45 a § och 45 b §; allmänna råd.

TSFS 2022:97

I kraft 2022-12-01. PDF 118 kB.

Upph. 7 kap. 5 §; utgår rubr. närmast före 7 kap. 1 §; ändr. 7 kap. 2 och 3 §§.

TSFS 2024:9

I kraft 2024-06-01. PDF 158 kB.

Upph. 5 kap. 19, 38 och 42 §§ och 6 kap.; ändr. 1 kap. 3 och 4 §§, 2 kap. 4 §, 3 kap. 1 och 17 §§, 4 kap. 2–4, 29–31 och 34 §§, 5 kap. 12, 14 a, 15, 16, 18, 39, 45, 45 a, 49, 50, 66 och 67 §§; dels att rubriken närmast före 5 kap. 3 § ska sättas närmast efter 5 kap. 2 §, och rubriken närmast efter 5 kap. 14 a § ska sättas närmast efter 5 kap. 14 §; sex nya paragrafer, 2 kap. 1 a §, 4 kap. 35 §, 5 kap. 2 a, 5 a, 14 b och 14 c §§, och närmast före 5 kap. 14 a och 14 b § nya rubriker.