TSFS 2010:155
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om markering av föremål som kan utgöra en fara för luftfarten och om flyghinderanmälan

Författningen upphävd 2021-01-01 genom TSFS 2020:88

Dessa föreskrifter ska tillämpas vid markering av föremål som har en höjd av 45 meter eller högre över mark- eller vattenytan och som är belägna utanför en flygplats fastställda hinderbegränsande ytor.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2010:155

I kraft 2010-11-01. PDF 707 kB

Ändringar

TSFS 2013:9

I kraft 2013-04-22. PDF 854 kB.

Upph. allmänna rådet närmast efter 14 §; ändr. 12, 25 och 32 §§ samt bilaga 2, 3 och 4.

TSFS 2016:95

I kraft 2016-10-15. PDF 355 kB.

Nuvarande 33 § ska betecknas 40 §; ändr. rubriken, 1, 2, 15, 17, 22 och 24 §§ samt bilaga 5; nya 1 a och 33–39 §§ och ny rubrik närmast före 33 §.

TSFS 2019:27

I kraft 2019-05-01. PDF 149 kB.

Ändr. 4 §.