LFS 2008:37
Luftfartsstyrelsens föreskrifter om giltighet för Luftfartsverkets föreskrifter (LFS 1980:6) Bestämmelser för Civil Luftfart - Driftbestämmelser (BCL-D) 1.15 del III

Författningen upphävd 2016-08-25 genom TSFS 2016:73

BCL-D 1.15 del III ska gälla för flygbesättningsmedlemmar med undantag för flygbesättningsmedlemmar verksamma inom flygföretag med AOC baserat på EU-OPS.

Grundform

LFS 2008:37

I kraft 2008-07-16. PDF 25 kB

Ändringar

TSFS 2016:73

I kraft 2016-08-25. PDF 206 kB.

Upph. LFS 2008:37.