LFS 2007:30
Luftfartsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om nödradiosändare

Författningen upphävd 2022-07-15 genom TSFS 2022:77

Dessa föreskrifter gäller nödradiosändare för bemannade luftfartyg som är svenskregistrerade eller som används av en svensk tillståndsinnehavare.

Grundform

LFS 2007:30

I kraft 2007-09-01. PDF 267 kB

Ändringar

TSFS 2016:67

I kraft 2016-08-25. PDF 148 kB.

Ändr. 3 §.