LFS 2007:26
Luftfartsstyrelsens föreskrifter om flygburet kollisionsvarningssystem och transponder

Författningen upphävd 2019-10-01 genom TSFS 2019:84

Dessa föreskrifter ska tillämpas av svenska operatörer vid flygning i svensk flyginformationsregion (FIR), såvida detta inte strider mot tillämpliga föreskrifter för berört luftrum i en annan stat vars territorium delvis omfattas av svensk FIR. Vid flygning utanför svensk FIR ska dessa föreskrifter tillämpas av svenska operatörer, såvida detta inte strider mot tillämpliga föreskrifter i den aktuella staten.

Grundform

LFS 2007:26

I kraft 2007-09-01. PDF 59 kB

Ändringar

TSFS 2016:66

I kraft 2016-08-25. PDF 187 kB.

Ändr. 1 och 2 §§.

TSFS 2019:84

I kraft 2019-10-01. PDF 97 kB.

Upph. LFS 2007:26.