LFS 1978:3
Luftfartsverkets föreskrifter med Bestämmelser för Civil Luftfart - (BCL-D) 2.1

Författningen upphävd 2016-08-25 genom TSFS 2016:55

Dessa föreskrifter innehåller allmänna, flygoperativa och underhållstekniska bestämmelser för luftfart i regelbunden trafik (linjefart) med transportflygplan och luftfart i trafik som inte är regelbunden (charterflyg).

Grundform

LFS 1978:3

I kraft 1976-04-01. PDF 254 kB

Ändringar

TSFS 2016:55

I kraft 2016-08-25. PDF 204 kB.

Upph. LFS 1978:3.