TSFS 2016:44
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om säkerhetssamordnare och kontrollenheter

Författningen upphävd 2019-10-01 genom TSFS 2019:93

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om säkerhetssamordnarens och kontrollenheters kompetens, verksamhet och uppgifter.

Grundform

TSFS 2016:44

I kraft 2016-08-01. PDF 259 kB