TSFS 2012:47
Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet C1E och CE

Författningen upphävd 2018-02-01 genom TSFS 2017:117

Dessa föreskrifter gäller förarprov som avläggs för körkort med behörighet C1E och CE.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2012:47

I kraft 2013-01-19. PDF 214 kB

Ändringar

TSFS 2013:60

I kraft 2013-12-31. PDF 42 kB.

Ändr. 9, 19 och 29 §§.

TSFS 2013:111

I kraft 2013-12-31. PDF 22 kB.

Upph. 20 §; ändr. 15 och 16 §§.

TSFS 2013:112

I kraft 2013-12-31. PDF 22 kB.

Ändr. 9 och 19 §§.

TSFS 2016:39

I kraft 2017-07-01. PDF 151 kB.

Ändr. 9 §.