TSFS 2016:3
Transportstyrelsens tillkännagivande om att avtal om viss flaggstatstillsyn slutits med erkända organisationer

Transportstyrelsen tillkännager med vilka erkända organisationer avtal träffats och som ger dessa organisationer rätt att genomföra besiktningar för utfärdande och förnyande av de certifikat som anges i respektive avtal.

Grundform

TSFS 2016:3

I kraft 2016-02-15. PDF 25 kB