TSFS 2016:18
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kommunikations-, navigations- och övervakningstjänster (CNS-tjänster)

Dessa föreskrifter ska för civil luftfart tillämpas av leverantörer av CNS-tjänster och av flygmätorganisationer som flygmäter navigationsutrustning.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2016:18

I kraft 2016-06-01. PDF 456 kB

Ändringar

TSFS 2016:132

I kraft 2016-12-23. PDF 19 kB.

Ny övergångsbest.

TSFS 2022:20

I kraft 2022-06-01. PDF 199 kB.

Upph. 3 kap. och 4 kap. 1 och 2 §§; utgår rubr. närmast före 4 kap. 1 §; ändr. 1 kap. 1, 3 och 4 §§ och 5 kap. 1 §; ny paragraf, 1 kap. 5 § och rubrik närmast före 1 kap. 5 §; allmänna råd.