SJÖFS 1991:5 Sjöfartsverkets kungörelse med föreskrifter om rapportering av sjöolyckor och anmälan om sjöförklaring

Ändringar

TSFS 2011:51

I kraft 2011-06-17. PDF 97 kB.

Ändr. 1 och 3 §§.

TSFS 2016:129

I kraft 2017-02-01. PDF 145 kB.

Upph. SJÖFS 1991:5.