TSFS 2010:159
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om rapporteringsskyldighet för fartyg i vissa fall

Syftet med föreskrifterna är att öka sjö- och miljösäkerheten på svenskt sjöterritorium och i svensk ekonomisk zon så att risker förebyggs och insatser vid tillbud, olyckor eller andra farliga situationer till sjöss effektiviseras samt att rapporteringen förenklas och harmoniseras. Detta sker genom att fartyg rapporterar uppgifter till Sveriges nationella system för rapporteringsformaliteter för fartyg (Maritime Single Window (MSW)), för vidarebefordran till SafeSeaNet (SSN).

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2010:159

I kraft 2010-11-30. PDF 252 kB

Ändringar

TSFS 2015:19

I kraft 2015-06-01. PDF 85 kB.

Ändr. 1, 5, 7 och 15 §§ samt bilaga 2 och 3; upph. allmänna råd.

TSFS 2016:109

I kraft 2016-11-03. PDF 280 kB.

Ändr. allmänna råd.

TSFS 2016:131

I kraft 2017-02-01. PDF 148 kB.

Ändr. 24 §.